Welkom

De Wijkpraktijk

De Wijkpraktijk is een onafhankelijke organisatie die POH-GGZ levert aan huisartspraktijken in heel Limburg. Wij hebben een team van POH-GGZ in dienst, die samen met de huisarts verantwoordelijk zijn voor de geestelijke gezondheidszorg binnen de huisartspraktijk.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. De POH-GGZ volgen bij De Wijkpraktijk geaccrediteerde nascholingen en krijgen werkbegeleiding van ons. POH-GGZ die nieuw bij ons in dienst treden, worden door een ervaren POH-GGZ ingewerkt. Ook faciliteren wij intervisie en jobcoaching.

Alle werkgeverstaken van de POH-GGZ worden geregeld door De Wijkpraktijk. Wij hechten er belang aan huisartsen te ontzorgen, door vraagstukken van de huisarts te signaleren en hierover in overleg te treden met zorgverzekeraars.

We volgen recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en voorzien de POH-GGZ van gedegen informatie over de nieuwste zorgstandaarden. We onderhouden nauwe contacten met de Landelijke Vereniging POH-GGZ en stimuleren het lidmaatschap van deze beroepsvereniging.

Samen met de huisarts en POH-GGZ kwalitatief hoogstaande geestelijke gezondheidszorg bieden in de eerste lijn, staat bij De Wijkpraktijk voorop!

 


De functie van POH-GGZ

Een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) levert zorg in een huisartsenpraktijk. Binnen de huisartsenpraktijk werkt een POH-GGZ doorgaans zelfstandig, en houdt, zoveel als mogelijk in nauwe samenwerking met de huisarts, spreekuren voor patiënten in de huisartsenpraktijk.

De POH-GGZ ondersteunt en begeleidt patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek. Samen met de patiënt verheldert de POH-GGZ de hulpvraag van de patiënt. Ook past de POH-GGZ screening toe. Indien nodig verwijst de POH-GGZ naar de Generalistische Basis of Specialistische GGZ, eHealth of het sociale domein. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de POH-GGZ.


Een POH-GGZ van De Wijkpraktijk
Als wij een POH-GGZ leveren in de huisartsenpraktijk sluiten wij met de huisarts een samenwerkingsovereenkomst. Hierin leggen wij taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vast. De POH-GGZ sluit een arbeidsovereenkomst met De Wijkpraktijk.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het leveren van een POH-GGZ in uw praktijk, neem dan vrijblijvend contact met ons op!