Wachttijden

Hieronder vindt u een overzicht van de aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd van onze locaties. Uiteraard doen wij ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.


Aanmeldingswachttijd
De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons meldt voor het maken van een afspraak, totdat u voor een eerste intakegesprek gezien kunt worden. De aanmeldingswachttijd in dit overzicht is de stand van zaken op een van de eerste dagen van de maand. Voor een actueel overzicht kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Behandelingswachttijd
Voordat u aan de daadwerkelijke behandeling van uw klachten begint, is er eerst een fase waarin de behandelaar nagaat wat er precies aan de hand is en welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.


De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is erg afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen; het kan dus per persoon verschillen. De weergegeven behandelingswachttijd is een gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden.


Wachttijden te lang?
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u namelijk ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).