Ons team

Het team bestaat uit 22 POH-GGZ, die worden aangestuurd door een manager.

Sommige POH-GGZ zijn werkzaam in meerdere praktijken

 

De huisarts waar de POH-GGZ werkzaam is, is eindverantwoordelijk voor het handelen van de POH-GGZ. Deze maakt onderdeel uit van het team van medewerkers van de huisartsenpraktijk.

Het formele werkgeverschap van de POH-GGZ wordt vervuld door De Wijkpraktijk.