Patiënt

Naar de POH-GGZ

Soms heeft u behoefte aan ondersteuning omdat u problemen heeft in uw relatie of op uw werk. Het kan ook zijn dat u hulp zoekt bij psychische klachten als somberheid, angst, stress of een burn-out. Natuurlijk kunt u hiervoor bij de huisarts terecht, maar u kunt óók in gesprek gaan met de praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze werkt nauw samen met de huisarts en kan u goed begeleiden.

De POH-GGZ verzorgt binnen de huisartspraktijk de screening, kortdurende begeleiding of juist langdurige ondersteuning van patiënten met psychische klachten. De POH-GGZ zal in een aantal gesprekken met u onderzoeken wat er precies aan de hand is. Vervolgens maakt de POH-GGZ samen met u een plan over verdere vervolgstappen. Het kan zijn dat de POH-GGZ een tijdje zelf in de huisartsenpraktijk zal begeleiden, maar indien nodig kan de POH-GGZ ook ervoor zorgen dat u wordt doorverwezen naar een zorgaanbieder die u passende hulp kan bieden. Dit kan bijvoorbeeld een behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg zijn, maar ook het maatschappelijk werk, een preventieve cursus of een zelfhulpgroep.

Snel, makkelijk en dichtbij

De POH-GGZ heeft veel kennis over en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Prettig is dat hij of zij meer tijd voor u heeft dan de huisarts. Bovendien kunt u vaak snel bij de POH-GGZ terecht, binnen de muren van uw vertrouwde huisartsenpraktijk.

Waarmee kan de POH-GGZ u helpen?

De POH-GGZ kan u begeleiden bij psychische en/of psychosociale klachten zoals stress, angst, somberheid, relatie-, werk- en/of opvoedingsproblemen. Ook als u een ingrijpende gebeurtenis in uw leven heeft meegemaakt, last
heeft van eetproblemen of zich zorgen maakt over uw gebruik van alcohol en/of drugs, dan kunt u bij de POH-GGZ terecht. Maakt u zich zorgen over iemand anders? Ook als ouder of partner kunt u bij de POH-GGZ voor advies terecht.

Medisch dossier

Om u een goede (medische) behandeling en zorg te geven is het noodzakelijk dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een medisch dossier. De POH-GGZ brengt in het elektronisch dossier van de huisarts verslag uit over uw begeleiding. U mag rekenen op een zorgvuldige verslaglegging in dit dossier. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden. Alleen de medewerkers van de huisartsenpraktijk, die daartoe bevoegd zijn, mogen uw gegevens opvragen en/of inzien.

Als u merkt dat uw klachten verergeren

Het zou kunnen dat u gaandeweg de begeleiding door de POH-GGZ merkt dat u klachten behoorlijk erger worden. De POH-GGZ is vaak niet alle dagen in de praktijk aanwezig. Maakt u zich zorgen en kan deze verergering van uw klachten niet wachten tot uw volgende afspraak met de POH-GGZ? Neem dan contact op met uw huisarts of huisartsenpost en vertel daar waarover u zich zorgen maakt.

De POH-GGZ handelt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Uw huisarts blijft dus ook eindverantwoordelijk voor u.

Kosten

Er zijn geen kosten aan de begeleiding door de POH-GGZ verbonden. De begeleiding door de POH-GGZ gaat ook niet ten laste van uw eigen risico. Ook als u niet bij uw huisarts of dienst POH-GGZ bent geweest, declareert De Wijkpraktijk per kwartaal een bedrag voor Huisartsenhulp GGZ bij uw zorgverzekeraar. U vindt dit bedrag op het declaratie-overzicht van uw zorgverzekeraar. Wilt u hier meer informatie over? Lees dan hier verder.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over de informatie hierboven? Bespreek dit dan met de POH-GGZ of neem zonodig contact op met uw huisarts.