POH-ggz in de huisartsenpraktijk

De praktijkondersteuner ggz (POH-ggz) vormt een belangrijk onderdeel binnen de huisartspraktijk met betrekking tot de generalistische ggz. Denk hierbij aan screening (triagediagnostiek), kortdurende begeleiding of juist langdurige ondersteuning van patiënten met psychische, psycho-organische of psychiatrische problemen.

De POH-ggz onderhoudt de sociale kaart binnen de huisartspraktijk, zorgt voor een vlotte doorverwijzing naar de generalistische en specialistische ggz en onderhoudt contact met de betreffende behandelaar over de geboekte behandelresultaten.

 

Bovendien is de POH-ggz de sleutelfiguur binnen een aantal projecten ter bevordering van de kwaliteit van de generalistische zorg.

Lees meer over het aanvragen van een POH-ggz en het financiële plaatje hiervan.