Uw rechten als cliënt

Cliënten hebben verscheidene rechten die wettelijk zijn vastgelegd. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

Denk bijvoorbeeld aan het recht op:

  • duidelijke informatie over de behandeling
  • bescherming van privacy
  • een onafhankelijk oordeel over een klacht
  • een tweede mening (second opinion) van een andere behandelaar
  • inzage of een kopie van het dossier

 

Voor meer informatie over uw rechten als cliënt kunt u terecht bij het secretariaat of uw hulpverlener.