Samenwerking

De Wijkpraktijk staat bekend om haar nauwe samenwerking met de verwijzer. Een goede onderlinge afstemming van de zorgverlening en een snelle terugkoppeling van het verloop van de behandeling staan hierbij centraal. Indien cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt u als huisarts op de hoogte gebracht van de bevindingen en behandelaanpak na intake, eventuele tussentijdse wijzigingen hiervan en het resultaat van de behandeling na afloop.

Ter bevordering van de korte lijnen tussen u als huisarts, de geestelijke gezondheidszorg en de cliënt, biedt De Wijkpraktijk de mogelijkheid om een praktijkondersteuner ggz (POH-ggz) en/of psycholoog in uw praktijk te plaatsen.

 

POH-ggz 

De POH-ggz verzorgt binnen de huisartspraktijk de screening, begeleiding en doorverwijzing van patiënten. Tevens houdt de POH-ggz contact met de generalistische of specialistische ggz aangaande de behandeling van de doorverwezen patiënten. Lees meer...

 

Plaatsing psycholoog

Het plaatsen van een psycholoog in de huisartsenpraktijk is een aantrekkelijke service voor uw patiënten. Zij kunnen in een vertrouwde omgeving terecht bij een behandelaar van wie zij weten dat deze het vertrouwen heeft van hun huisarts. De overleglijnen tussen de huisarts en ggz zijn kort en daar waar nodig kan de patiënt gezamenlijk gezien worden.

 

Indien u belangstelling heeft voor een POH-ggz en/of psycholoog in uw praktijk dan kunt u contact opnemen met:

Mevr. Wilma Noteborn

POH-GGZ- en Ketenzorgcoördinator

06 46 92 72 81