Nieuws

Jaarcijfers huisartsenzorg 2021: zorggebruik bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg neemt toe

Helaas herkennen ook onze POH-GGZ deze cijfers in hun dagelijkse praktijk. Zij kijken samen met de patiënt waar passende zorg of begeleiding geboden kan worden. In veel gevallen kan de POH-GGZ de hulp zelf bieden in de huisartsenpraktijk. Indien nodig verwijzen zij naar de GGZ, het voorliggend veld, lotgenotencontact, (online) zelfhulp of het sociaal domein. We proberen onze POH-GGZ zo goed mogelijk bij de toenemende drukte te ondersteunen met efficiënte consultplanning, jobcoaching, consultatie- en verwijsmogelijkheden.

Jaarcijfers huisartsenzorg 2021: zorggebruik bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg neemt toe | Nivel

 

ric en wilma van zijkant