Functieprofiel

De functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (afgekort POH-GGZ) is ontstaan door de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk.

Een POH-GGZ is werkzaam binnen een huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. Bij de functie ligt de nadruk op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de Generalistisch Basis GGZ, Specialistische GGZ, vormen van zelfhulp of het sociale domein.