POH-GGZ voor diverse regio’s

8-36
HBO-WO
div. locaties

POH-GGZ voor diverse regio’s

De Wijkpraktijk ondersteunt de huisartsenzorg door het inzetten van praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) in de huisartsenpraktijk. Ons werkgebied omvat Zuid- en Midden-Limburg. Onze medewerkers houden spreekuur in de huisartspraktijk en voorzien op deze wijze in geestelijke gezondheidszorg conform het motto van De Wijkpraktijk:

“GGZ dichtbij, direct en doelgericht”

De Wijkpraktijk onderhoudt korte lijnen met de samenwerkende huisartsen en speelt snel in op veranderingen in de huisartsenzorg en in de (ambulante) GGZ.

In verband met uitbreiding van het team en zwangerschapsvervanging zijn wij per direct op zoek naar:

POH-GGZ voor diverse huisartspraktijken en / of POH-GGZ ter ondersteuning van cliënten op de wachtlijst

Wie zoeken wij

Om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen, zijn vereist:

 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen de (brede) GGZ
 • een relevante vooropleiding op minimaal HBO-niveau (SPV, verpleegkundige HBO-V, Bachelor Social work, (Toegepaste) Psychologie)
 • in het bezit bent van een certificaat POH-GGZ óf je bent student in opleiding POH-GGZ óf bent voornemens de opleiding POH-GGZ te willen volgen bij een Nederlandse Hogeschool onder de koepel van de Samenwerkende Hogescholen of RINO. Deze opleidingsvereisten zijn een minimum.

De eisen zoals hier gesteld zijn conform het beleid van de (regionale) zorgverzekeraar(s).

Voldoe je niet helemaal aan de genoemde vooropleidingseisen, maar heb je wel ruime, relevante werkervaring op HBO niveau in de GGZ? Heb je je bovendien de afgelopen jaren adequaat bijgeschoold binnen jouw vakgebied? Momenteel doen we mee aan een pilot om de instroom van kandidaten voor deze functie te verbreden. Graag onderzoeken we met jou of jouw achtergrond voldoet aan de voorwaarden om toch in te kunnen stromen voor de opleiding POH-GGZ. Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze pilot.

Naast bovengenoemde eisen dien je over de volgende competenties te beschikken:

 • hoge mate van zelfstandig kunnen functioneren onder de verantwoordelijkheid van de huisarts
 • generalistische blik bij de benadering van GGZ-problemen in de eerste lijn
 • sociale vaardigheden (bijvoorbeeld tact, empathie, geduld, motiveren en stimuleren)
 • probleemoplossend vermogen
 • zelfreflecterend vermogen en een leergierige houding in begeleiding, scholing en intervisie
 • kennis en netwerk in de GGZ en maatschappelijke voorzieningen
 • in teamverband kunnen werken

Werkzaamheden

Aanvullend op de werkzaamheden als POH-GGZ in de huisartsenpraktijk zullen je werkzaamheden bestaan uit het onderhouden van contact met cliënten op de wachtlijst van onze zusteronderneming Lionarons GGZ.

Je onderhoudt dit contact telefonisch of via eHealth en rapporteert indien nodig terug aan de behandelaren van Lionarons GGZ.

Deze werkzaamheden voer je uit op de locatie Bekkerweg 1 in Heerlen voor de afdelingen Volwassenen- en Ouderenzorg en zijn erop gericht:

 • cliënten op de wachtlijst beter voor te bereiden op de behandeling.
 • cliënten te informeren over de te verwachten wachttijd.
 • cliënten te wijzen op de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars, om eventueel elders sneller hulp te vinden.
 • cliënten te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstoverbrugging bij de POH-GGZ van hun huisarts.
 • een luisterend oor te bieden.
 • cliënten te informeren over hoe zij zelf al aan hun herstel kunnen werken. Hiervoor gebruik je bestaande eHealth interventies zoals een leefstijlmodule of een wachtlijstmodule (positieve gezondheid). Ook wijs je cliënten op de mogelijkheden binnen het voorliggend veld, sociaal domein, lotgenotencontact of zelfhulp.

Wij bieden

 • Je komt te werken in een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.
 • Geaccrediteerde POH-GGZ scholingen.
 • Intervisie en supervisie.
 • Aanstelling en salaris volgens CAO-GGZ schaal 55.

Vanwege de veiligheid en bescherming van patiënten en medewerkers wordt bij indiensttreding om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Solliciteren

Ben je enthousiast gemaakt voor deze veelzijdige en uitdagende functie en voldoe je aan het profiel? Stuur je CV en motivatie dan per mail naar Felisa Sopacua, manager POH-GGZ.

Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op dewijkpraktijk.nl

Neem ook eens een kijkje op onze pagina op Facebook en Linkedin.