Aanvraag POH-GGZ

Huisartsen die interesse hebben in een POH-GGZ kunnen aansluiting zoeken bij De Wijkpraktijk. Het werkgeverschap van de POH-ggz ligt bij De Wijkpraktijk, maar de formele verantwoordelijkheid voor de verleende zorg aan de patiënt ligt bij de huisarts.

Het aanvragen van inzet van een POH-GGZ, wijzigingen in het aantal POH-GGZ uren of beëindiging van de samenwerking kunnen per kwartaal ingaan.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

De aanvraag van een POH-GGZ verloopt in een aantal stappen. Deze zijn als volgt:

  1. De huisarts vraagt een POH-GGZ aan bij De Wijkpraktijk.
  2. Er volgt een gesprek tussen de manager POH-GGZ van De Wijkpraktijk en de huisarts om de behoeften van de betreffende patiëntpopulatie op gebied van POH-GGZ te bespreken.
  3. De Wijkpraktijk en de huisarts sluiten een samenwerkingsovereenkomst POH-GGZ.
  4. De Wijkpraktijk zoekt een geschikte kandidaat voor vervulling van de POH-GGZ functie in de betreffende praktijk en er wordt een kennismakingsgesprek met de huisarts ingepland.
  5. De POH-ggz start in het eerstvolgende kwartaal bij betreffende huisarts.