Scholing en intervisie

Scholing

Een aantal keren per jaar volgen de POH-GGZ een scholing over een relevant onderwerp met betrekking tot het uitvoeren van de functie POH-GGZ.

De scholingen vinden in de avonduren plaats, zodat deze geen invloed hebben op de dagelijkse praktijkvoering. De scholingsuren worden extra uitbetaald aan de POH-GGZ.

De Wijkpraktijk vraagt van de huisarts waar de POH-GGZ werkzaam is, een financiële bijdrage. Ook wordt de huisarts jaarlijks inzage gegeven in de scholingsonderwerpen. Tevens worden de huisarts en de POH-GGZ verzocht scholingsonderwerpen aan te dragen.

Deze scholingen zijn verplicht voor alle POH-GGZ in dienst van De Wijkpraktijk, maar POH-GGZ van andere werkgevers zijn welkom om deze scholingen tegen een onkostenvergoeding te volgen.

Alle scholingen die De Wijkpraktijk aanbiedt, zijn geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Intervisie

De Wijkpraktijk faciliteert intervisiebijeenkomsten voor de POH-GGZ. Deze zijn verplicht voor alle POH-GGZ werkzaam bij De Wijkpraktijk, maar externe POH-GGZ mogen hier (tegen een financiële vergoeding) ook aan deelnemen.

Een gedeelte van de intervisiebijeenkomsten volgen de POH-GGZ in eigen tijd. Van iedere intervisiebijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Daardoor leveren de intervisiebijeenkomsten ook accreditatiepunten van de Landelijke Vereniging POH-GGZ op.

Coaching on the job

Op verzoek van de POH-GGZ of de huisarts of op initiatief van de manager POH-GGZ, kan de POH-GGZ in de praktijk worden gecoacht door een ervaren POH-GGZ. Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de patiëntrelatie, time-management, rapporteren in het HIS van de huisarts of agendavoering.

Meer informatie

Vragen over de scholingen, intervisiebijeekomsten of de mogelijkheden van jobcoaching? Neem dan zeker contact met ons op!