Landelijke Beroepsvereniging POH-GGZ

Beroepsvereniging

De Landelijke Vereniging POH-GGZ behartigt de belangen van alle POH-GGZ in Nederland.

In verbinding met haar leden en samenwerkingspartners (bijv. landelijke huisartsenorganisaties, beroepsverenigingen, de hogescholen en RINO’s, het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling, en landelijke overheidsorganisaties zoals ministerie van VWS) zorgt de vereniging voor een beleid waarin de zorg van de patiënt centraal staat.

De beroepsvereniging organiseert landelijke studiedagen en congressen, treedt regelmatig overleg met haar leden en draagt bij aan (wetenschappelijk) onderzoek naar de functie POH-GGZ.

De vereniging heeft een Kwaliteitsregister in het leven geroepen, waarmee de kwaliteit van de POH-GGZ wordt gewaarborgd.

Lidmaatschap

De Wijkpraktijk hecht veel waarde aan lidmaatschap van de landelijke vereniging. Daarom worden medewerkers gestimuleerd lid te worden. Lidmaatschapskosten mogen medewerkers indienen bij De Wijkpraktijk en worden op het bruto-salaris ingehouden, waardoor lidmaatschap financieel aantrekkelijk is voor de medewerker.

Accreditatiepunten

Alle nascholingen en intervisies die De Wijkpraktijk aanbiedt aan POH-GGZ zijn geaccrediteerd door de landelijke beroepsvereniging. Hiermee waarborgen wij de kwaliteit van de nascholingen en intervisies.

Regionale contactpersoon

Iedere regio heeft een contactpersoon voor de POH-GGZ in de landelijke vereniging. Voor Zuid-Limburg is dat Felisa Sopacua, manager POH-GGZ van De Wijkpraktijk. Ze neemt regelmatig deel aan de ledenvergadering en brengt op die manier ontwikkelingen en signalen uit de regio onder de aandacht van de beroepsvereniging.

Mocht je een signaal of vraag willen meegeven naar de landelijke vereniging, neem dan contact op met Felisa Sopacua.