Werkzaamheden POH-GGZ

Een POH-GGZ houdt zich bezig met patiëntgebonden en patiëntoverstijgende taken.

Hieronder vind je een overzicht van patiëntgebonden activiteiten die onder andere tot de functie behoren:

  •     Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
  •     Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
  •     Geven van psycho-educatie
  •     Begeleiden/ondersteunen van zelfmanagement
  •     Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten
  •     Geïndiceerde preventie
  •     Zorggerelateerde preventie
  •     Terugvalpreventie

Ter ondersteuning van bovengenoemde werkzaamheden, kan de POH-GGZ consultatie aanvragen bij professionals in de Generalistische Basis en Specialistische GGZ. De verzekeraars stellen hiervoor een budget ter beschikking aan de huisartsenpraktijk.