POH GGZ Jeugd

Werkzaamheden

De POH-GGZ Jeugd is binnen de huisartsenpraktijk – onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts – verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en eventuele verwijzing van minderjarige patiënten met psychische of psychosociale problemen.

De POH-GGZ Jeugd biedt snel en in een vertrouwde omgeving, hulp aan de doelgroep jeugd. De POH-GGZ Jeugd wordt ingezet voor probleem- en vraagverheldering, laagdrempelige, direct toegankelijke advisering en ondersteuning bij opvoedingsvragen en kortdurende (probleemgerichte) begeleiding en behandeling aan jeugdigen.

Na het in kaart brengen van de problematiek en eventuele hulpvraag, komt de POH-GGZ tot een advies voor verdere begeleiding en/of behandeling. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts, op diens verzoek, bij het verlenen van zorg aan jeugdige patiënten met psychische en/of psychosociale problemen.

Aanspreekpunt

Aanvullend aan deze werkzaamheden voor de huisarts is de POH-GGZ Jeugd aanspreekpunt en intermediair voor het Team Jeugd en Gezin en het Team Jeugdhulp van de gemeente. Verder onderhoudt deze POH-GGZ contacten met het netwerk van voorliggende voorzieningen, onderwijs, schoolartsen, GGD en zorginstellingen in de jeugdhulp.

Functie-eisen

De POH-GGZ Jeugd voldoet aan dezelfde functie-eisen als de reguliere POH-GGZ en heeft daarnaast affiniteit en ervaring in het werken met de doelgroep 0 tot 23-jarigen.

Kerkrade

In een grote groepspraktijk in Kerkrade leveren wij een POH-GGZ Jeugd. Anders dan de reguliere POH-GGZ wordt deze gefinancierd door de gemeente Kerkrade en niet door de zorgverzekeraars.