POH-GGZ Ouderen

Werkzaamheden

De POH-GGZ Ouderen richt zich specifiek op de doelgroep (kwetsbare) ouderen in de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ Ouderen is binnen de huisartsenpraktijk – onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts – verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en eventuele verwijzing van oudere patiënten met psychische of psychosociale problemen.

De POH-GGZ Ouderen biedt snel en in een vertrouwde omgeving, indien nodig in de thuissituatie, hulp aan de doelgroep ouderen. De POH-GGZ Ouderen wordt ingezet voor probleem- en vraagverheldering, laagdrempelige, direct toegankelijke advisering en ondersteuning, en kortdurende (probleemgerichte) begeleiding en behandeling aan ouderen. Daar waar mogelijk wordt ook de familie of omgeving van de oudere patiënt betrokken.

Na het in kaart brengen van de problematiek en eventuele hulpvraag, komt de POH-GGZ tot een advies voor verdere begeleiding en/of behandeling. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts, op diens verzoek, bij het verlenen van zorg aan jeugdige patiënten met psychische en/of psychosociale problemen.

Aanspreekpunt

Aanvullend aan deze werkzaamheden voor de huisarts is de POH-GGZ Ouderen aanspreekpunt en intermediair voor andere professionals zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, de POH-Somatiek of zorgpersoneel van verzorgingshuizen.

Functie-eisen

De POH-GGZ Ouderen voldoet aan dezelfde functie-eisen als de reguliere POH-GGZ en heeft daarnaast affiniteit en ervaring in het werken met de doelgroep (kwetsbare) ouderen.