Triage en eHealth

Embloom

Voor aangesloten huisartsen en POH-GGZ heeft De Wijkpraktijk in het kader van triage en eHealth samenwerkingsafspraken gemaakt met Embloom.

U kunt als huisartsenpraktijk kiezen uit diverse screeningsinstrumenten. Huisartsen en POH-GGZ maken het meest gebruik van de TeleScreen S, TeleScreen en de 4DKL+. Deze laatste bestaat uit de 4DKL, aangevuld met een algemene anamnese vragenlijst uit de TeleScreen en een alcoholvragenlijst.

Aangesloten huisartspraktijken kunnen tevens gebruik maken van het uitgebreide eHealth-aanbod van Embloom.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar de website van Embloom.

Tarieven

Kosten voor triage en eHealth worden door De Wijkpraktijk voldaan uit de zogenaamde Consultatie, eHealth en Triage (CET) gelden van de aangesloten huisartspraktijken. Embloom factureert rechtstreeks aan De Wijkpraktijk, die de CET-gelden voor de aangesloten huisartsen beheert. Gelden die niet worden gebruikt door de aangesloten huisartspraktijken, stort De Wijkpraktijk terug aan de zorgverzekeraars.

De Wijkpraktijk heeft voor de aangesloten huisartsen een abonnement bij Embloom afgesloten, zodat er gebruik kan worden gemaakt van een onbeperkt aantal testafnames en onbeperkt aantal eHealth items, voor een onbeperkt aantal cliënten.

Scholing

De POH-GGZ die De Wijkpraktijk aan de huisarts levert, worden geschoold in het toepassen van het aanbod van Embloom.

Inlogaccount

Iedere aangesloten huisartsenpraktijk krijgt een persoonlijk inlogaccount om triage en eHealth online klaar te zetten voor patiënten.

Middels Zorgmail kunnen triageverslagen op een veilige manier digitaal verstuurd worden naar het HIS van de huisartsenpraktijk.