Functievereisten

Om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen, vragen wij de volgende minimale  opleidingsvereisten:

  • minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de (brede) GGZ.
  • een relevante vooropleiding op minimaal HBO-niveau (SPV, verpleegkundige HBO-V, Bachelor Social work, (Toegepaste) Psychologie).
  • een certificaat van een POH-GGZ opleiding behaald óf je bent student in opleiding tot POH-GGZ óf je bent voornemens de opleiding POH-GGZ te willen volgen bij een Nederlandse Hogeschool onder de koepel van de Samenwerkende Hogescholen of RINO. De eisen zoals hier gesteld zijn conform het beleid van de (regionale) zorgverzekeraar(s).

Voldoe je niet helemaal aan de genoemde vooropleidingseisen, maar heb je wel ruime, relevante werkervaring op HBO-niveau in de GGZ? Heb je je bovendien de afgelopen jaren adequaat bijgeschoold binnen jouw vakgebied? Momenteel doen we mee aan een pilot om de instroom van kandidaten voor deze functie te verbreden. Graag onderzoeken we met jou of jouw achtergrond voldoet aan de voorwaarden om toch in te kunnen stromen voor de opleiding POH-GGZ. Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze pilot.

Naast bovengenoemde eisen dien je over de volgende competenties te beschikken:

  • hoge mate van zelfstandig kunnen functioneren onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.
  • generalistische blik bij de benadering van GGZ-problemen in de eerste lijn.
  • sociale vaardigheden (bijvoorbeeld tact, empathie, geduld, motiveren en stimuleren).
  • probleemoplossend vermogen.
  • zelfreflecterend vermogen en een leergierige houding in begeleiding, scholing en intervisie.
  • kennis en netwerk in de GGZ en maatschappelijke voorzieningen.
  • in teamverband kunnen werken.